Thursday, March 19, 2009

Handbook of International auditing, assurance, and ethics pronouncements 2003 edition

Энэхүү Гарын авлага НБОУХ-ны Аудитын практикийн олон улсын хороо (АПОУХ)-нд хамаарах ишлэлүүдийг агуулсан. 2002 оны 4 дүгээр сарын 1-ний байдлаар АПОУХ нь НБОУХ-ны Аудит ба баталгаажуулалтын олон улсын стандартын Удирдах зөвлөл (АБОУСУЗ) болж өөрчлөгдсөн. Энэхүү Гарын авлага түүнчлэн Нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартын хороо (НББОУСХ)-нд хамаарах ишлэлүүдийг агуулсан. 2002 оны 4 дүгээр сарын 1-ний байдлаар Нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартын зөвлөл (НББОУСЗ)-өөс Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандарт (өмнө нь Нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт гэж нэрлэж байсан)-ыг гаргаад байна.

Download link

0 comments:

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | GreenGeeks Review